GIỐNG LÚA THUẦN HƯƠNG CHÂU 6 – ĐƯỢC BỘ NN&PTNT CÔNG NHẬN LÀ TIẾN BỘ KỸ THUẬT

Giống lúa thuần Hương Châu 6 do các nhà khoa học thuộc Công ty Cổ phần giống cây trồng miền Nam nghiên cứu chọn tạo, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ tháng 10/2019.

Giống lúa thuần Hương Châu 6 có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ đông xuân 105 ngày, hè thu 90-95 ngày), chiều cao cây thấp, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt (nhất là bệnh đạo ôn, rầy nâu), năng suất trung bình 7-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8-9 tấn/ha. Bên cạnh đó, giống lúa thuần Hương Châu 6 còn có ưu điểm là gạo trong, dài, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo nhẹ, có mùi thơm đậm đặc trưng, phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu.